Kategorier
Företag

Få unika affärsmöjligheter

Med Mångfaldsfestival och Graham Foundation Orchestra hjälper vi företag, sponsorer, partners och andra att skapa flera affärsmöjligheter. Tänk dig att nå ut till målgruppen barn, ungdomar och vuxna på Mångfaldsfestival med ditt budskap och dina produkter.

Vi arbetar med mångfaldsarbetet genom dela-med-dig-workshop, ledarskapsträning, barn- och ungdomsaktivteter året runt i de grannskap vi etablerar oss i.

Antingen du är ett stort eller litet företag, en organisation eller myndighet skapar vi möjligheten att nätverka, engagera, mobilisera och entusiasmera befolkningen.

Kontakta oss i dag via info@ggfsweden.org eller ring 073-641 56 00 så berättar vi hur vi kan medverka tillsammans för att skapa en bättre värld – hur vi tillsammans med lokala förmågor, resurser och tillgångar skapar affärsmöjligheter för just ditt företag.

Tre övergripande drivkrafter

Det finns tre övergripande drivkrafter och aktiviteter i samarbetet med sponsorer gällande ert varumärke, relationer samt försäljning:

Varumärket – Via Mångfaldsfestival och grannskapsarbetet hjälper vi er att stärka varumärket genom att skapa medvetenhet och kännedom om era produkter och tjänster.

Relationer – Det handlar om relationer mellan människor. Genom Mångfaldsfestival skapar vi och sorterar, utvecklar och bibehåller kundrelationer, bygger nätverk och fokuserar på B2B-relationer. Vi kan även motivera och stärka sammanhållningen hos anställda etc.

Öka försäljningen – Tillsammans med er ser vi till att sponsringsarbetet ökar försäljningen genom att nå ut till rätt målgrupp. Det kan handla om att nå en ny målgrupp eller nå ut till en ny geografisk region (i grannskap och kommuner vi etablerar Mångfaldsfestival i). Vi kan sortera in aktiviteter genom direktförsäljning, promotionsaktiviteter etc.

Affärsmöte för att skapa maximalt resultat från sponsringen …

Varför sponsra Mångfaldsfestival?

Ditt företag ska sponsra Mångfaldsfestival då vi ser till att öka kännedomen om ert varumärke, genom att förstärka eller förtydliga er position, genom samhällsnytta och gräsrotsfinansiering, genom intern stolthet och ”vi-känsla”, genom en passionsdriven mötesplats och genom att öka försäljningen genom en kampanjoirenterad eller långsiktig närvaro.