Kategorier
Nyheter

Ungdomars roll i grannskapen

Ungdomar spelar en stor roll för att främja mångfald och skapa trygghet i våra grannskap. Speciellt juniorungdomarna (11-15-åringarna) har ett stort samhällsansvar. George Graham Foundation vill därför medverka tillsammans med lärare, pedagoger, fritidsledare och fältarbetare m.m. för att utforska möjligheten att engagera juniorungdomarna så de kan bli i frontlinjen för att förstå grannskapsprocesserna och de sociala krafter som påverkar dem och deras familjer och andra i sina grannskap.

Speciellt under sommaren har juniorungdomarna mycket ledig tid åt grannskapsaktiviteter. De bor hemma hos sina föräldrar och känner sitt grannskap och närområde väl. Juniorungdomarna är i en känslig fas i livet, de är inte barn längre, och inom några år blir de snabbt vuxna, och ska ta på sig större utmaningar i livet.

När vi ser vilka styrkor ungdomarna har och vilka förmågor, talanger de har och tillsammans med föräldrar, föreningslivet, organisationer, trossamfunden, studieförbunden, eldsjälar och entreprenörer samt företrädare för lokala och statliga myndigheter utvecklar koncept för att mobilisera ungdomarna kommer många positiva saker att hända:

  • Vi får en tillgångskarta över alla talanger, förmågor och kompetenser inom grannskapet
  • Grannskapet blir kartlagd och dess geografiska, demografiska, kulturella, socioekonomiska gränser uppmäts och alla mellanmänskliga relationer samt dess universella värdegrunder uppskattas och identifieras.
  • Alla aktörerna samarbetar och delar på kunskap, erfarenheter och man får en gemensam vision.
  • Ungdomarna börjar ta på sig viktiga samhällsuppdrag
  • Vi kan mäta grannskapens framgånger samt utmaningar och börjar förstå grannskapsprocesserna
  • Mångfaldsfestivaler sprids runt om i landet
  • Glädje och välmående etableras för trivsel i mångfald

Ungdomarna har en unik roll och vi kan hjälpa dem genom att ge dem uppdrag, uppmuntra dem till engagemang och lokalt engagemang i sina grannskap.

Kontakta info@ggfsweden.org om du vill vara med i detta arbetet.