Kategorier
Nyheter

Ungdomars roll i grannskapen

Ungdomar spelar en stor roll för att främja mångfald och skapa trygghet i våra grannskap. Speciellt juniorungdomarna (11-15-åringarna) har ett stort samhällsansvar. George Graham Foundation vill därför medverka tillsammans med lärare, pedagoger, fritidsledare och fältarbetare m.m. för att utforska möjligheten att engagera juniorungdomarna så de kan bli i frontlinjen för att förstå grannskapsprocesserna och de sociala krafter som påverkar dem och deras familjer och andra i sina grannskap.

Speciellt under sommaren har juniorungdomarna mycket ledig tid åt grannskapsaktiviteter. De bor hemma hos sina föräldrar och känner sitt grannskap och närområde väl. Juniorungdomarna är i en känslig fas i livet, de är inte barn längre, och inom några år blir de snabbt vuxna, och ska ta på sig större utmaningar i livet.

När vi ser vilka styrkor ungdomarna har och vilka förmågor, talanger de har och tillsammans med föräldrar, föreningslivet, organisationer, trossamfunden, studieförbunden, eldsjälar och entreprenörer samt företrädare för lokala och statliga myndigheter utvecklar koncept för att mobilisera ungdomarna kommer många positiva saker att hända:

  • Vi får en tillgångskarta över alla talanger, förmågor och kompetenser inom grannskapet
  • Grannskapet blir kartlagd och dess geografiska, demografiska, kulturella, socioekonomiska gränser uppmäts och alla mellanmänskliga relationer samt dess universella värdegrunder uppskattas och identifieras.
  • Alla aktörerna samarbetar och delar på kunskap, erfarenheter och man får en gemensam vision.
  • Ungdomarna börjar ta på sig viktiga samhällsuppdrag
  • Vi kan mäta grannskapens framgånger samt utmaningar och börjar förstå grannskapsprocesserna
  • Mångfaldsfestivaler sprids runt om i landet
  • Glädje och välmående etableras för trivsel i mångfald

Ungdomarna har en unik roll och vi kan hjälpa dem genom att ge dem uppdrag, uppmuntra dem till engagemang och lokalt engagemang i sina grannskap.

Kontakta info@ggfsweden.org om du vill vara med i detta arbetet.

Kategorier
Företag

Få unika affärsmöjligheter

Med Mångfaldsfestival och Graham Foundation Orchestra hjälper vi företag, sponsorer, partners och andra att skapa flera affärsmöjligheter. Tänk dig att nå ut till målgruppen barn, ungdomar och vuxna på Mångfaldsfestival med ditt budskap och dina produkter.

Vi arbetar med mångfaldsarbetet genom dela-med-dig-workshop, ledarskapsträning, barn- och ungdomsaktivteter året runt i de grannskap vi etablerar oss i.

Antingen du är ett stort eller litet företag, en organisation eller myndighet skapar vi möjligheten att nätverka, engagera, mobilisera och entusiasmera befolkningen.

Kontakta oss i dag via info@ggfsweden.org eller ring 073-641 56 00 så berättar vi hur vi kan medverka tillsammans för att skapa en bättre värld – hur vi tillsammans med lokala förmågor, resurser och tillgångar skapar affärsmöjligheter för just ditt företag.

Tre övergripande drivkrafter

Det finns tre övergripande drivkrafter och aktiviteter i samarbetet med sponsorer gällande ert varumärke, relationer samt försäljning:

Varumärket – Via Mångfaldsfestival och grannskapsarbetet hjälper vi er att stärka varumärket genom att skapa medvetenhet och kännedom om era produkter och tjänster.

Relationer – Det handlar om relationer mellan människor. Genom Mångfaldsfestival skapar vi och sorterar, utvecklar och bibehåller kundrelationer, bygger nätverk och fokuserar på B2B-relationer. Vi kan även motivera och stärka sammanhållningen hos anställda etc.

Öka försäljningen – Tillsammans med er ser vi till att sponsringsarbetet ökar försäljningen genom att nå ut till rätt målgrupp. Det kan handla om att nå en ny målgrupp eller nå ut till en ny geografisk region (i grannskap och kommuner vi etablerar Mångfaldsfestival i). Vi kan sortera in aktiviteter genom direktförsäljning, promotionsaktiviteter etc.

Affärsmöte för att skapa maximalt resultat från sponsringen …

Varför sponsra Mångfaldsfestival?

Ditt företag ska sponsra Mångfaldsfestival då vi ser till att öka kännedomen om ert varumärke, genom att förstärka eller förtydliga er position, genom samhällsnytta och gräsrotsfinansiering, genom intern stolthet och ”vi-känsla”, genom en passionsdriven mötesplats och genom att öka försäljningen genom en kampanjoirenterad eller långsiktig närvaro.

Kategorier
Nyheter

DJ Maleeq på Mångfaldsfestival

DJ Maleeq kommer till Mångfaldsfestival 17 november på Kulturumteatern.

Han kommer att ha en musikshow som engagerar ungdomar.

DJ Maleeq är uppvuxen i Märsta och i ungdomen hamnade han i kriminalitet och droger. Han var stökig och tycket då det var tufft att vara cool. Detta är i historia och tack vare sport och musik vände livet tillbaka.

I dag skriver han låtar, producerar musikvideor och lyfter fram människans inre värde och en mycket positiv syn på tillvaron. Han vill att fler ska bli en del av familjen jorden.

Han menar att folk behöver hitta en inre lugn och fred och vara i harmoni med jorden.

I dag arbetar DJ Maleeq som entreprenör och hoppas kunna hjälpa andra som vill göra något bra med sitt liv.

Läs artikeln på Upsala Nya Tidning.

Foto: Jeanina Santiago, Upsala Nya Tidning